پرسپولیس پرسپولیس
 
کاش فاصله ها اجازه میدادند وقتی قلبها به یاد هم میتپند در کنار هم باشیم
|+| نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه بیست و نهم دی 1390  |
 
 
 
بالا